Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Elektroniczne postępowanie upominawcze; kompetencje referendarza sądowego. P 40/10

Sprawa połączona z P 39/10 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 39/10)