Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo połowu SK 14/06

 W sprawie zgodności art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 roku - Prawo wodne z art. 2, art. 5, art. 21 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;