Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Świadczenia emerytalno-rentowe - przekroczenie granic upoważnienia ustawowego P 7/05

Czy ograniczenie dowodowe w postępowaniu administracyjnym przed organami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń i w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, są zgodne z art. 116 ust. 5, art. 117 ust. 5 i art. 194 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z art. 92 ust. 1 i art. 87 ust. 1 Konstytucji RP;