Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Możliwości orzekania przez sędziego sądu rejonowego w sądzie wyższej instancji na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości SK 60/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 77 § 1 „Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych” z:

1) art. 10 ust. 2 Konstytucji RP;
2) art. 10 ust 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;
3) art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;
4) art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP;
5) art. 45 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 Konstytucji RP;
6) art. 45 ust. 1 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji RP.