Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wymogi formalne zawierania przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej umowy o opiekę. P 36/10

Czy przepis art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 roku w powiązaniu z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o czynnościach cywilnoprawnych jest zgodne z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;