Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych SK 22/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 42 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) z art. 10 ust. l , art. 45 ust. 1 oraz art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.