Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pozbawienie pokrzywdzonego prawa do bycia poinformowanym o skierowaniu sprawy na posiedzenie celem wydania wyroku nakzaowego SK 21/16

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 339 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji RP.