Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady kształtowania taryf za energię elektryczną P 22/05

1. Czy art. 46 ust. 3 i 4 pkt 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

2. Czy § 35 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, który poprzedzony był paragrafem 38 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną, jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 46 ust. 3 i 4 pkt 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne;