Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określanie przez gminy godzin otwierania oraz zamykania sklepów, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych; brak kryteriów jaki powinna kierować się rada gminy. K 44/13

O zbadanie zgodności art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy z art. 20 i art. 22 Konstytucji RP;