Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 34/06

O stwierdzenie, że art. 505 10 § 3 kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;