Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość wkładu budowlanego SK 20/03

O stwierdzenie niezgodności art. 226 ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;