Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Swoboda działalności gospodarczej. Kp 1/09

O zbadanie zgodności art. 23  ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o organizacji rynku rybnego z ust. 3 art. 2 w zakresie zasady określoności oraz z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;