Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obrót ziemią rolną K 37/16

Sprawa połączona z K 36/16 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 36/16)