Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakres działania samorządu województwa; obowiązek prowadzenia przez samorząd województwa ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli. U 1/10

O zbadanie zgodności § 24, § 32 i § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z:

1) art. 16 ust. 2 i art. 166 ust. 2 Konstytucji RP;

2) art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku;

3) art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa,

4) art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;