Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Proces legislacyjny K 45/05

O stwierdzenie niezgodności art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z art. 22 w związku z art. 31 ust. 3, z art. 2 i z art. 119 ust. 2 Konstytucji RP;