Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wyznaczania sądu do orzekania w sprawie. P 4/09

Czy:

1. art. 41 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych jest zgodny z art. 92 Konstytucji RP;

2. § 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych jest zgodny z art. 45 ust. 1, art. 176 ust. 2 oraz art. 178 ust. 1 Konstytucji RP;

3. § 49 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych jest zgodny z art. 45 ust. 1, art. 176 ust. 2 oraz art. 178 ust. 1 Konstytucji RP;

4. art. 22 § 1a w związku z art. 31 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w zakresie w jakim daje Prezesowi Sądu prawo swobodnego kształtowania podziału czynności w sądach i określania zasad przydziału spraw sędziom jest zgodny z art. 45 ust. 1, art. 178 ust. 1 Konstytucji RP;

5. art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych jest zgodny z art. 10, art. 45 ust. 1 i art. 173, art. 178 ust. 1 Konstytucji RP;