Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks postępowania cywilnego - ocena prawidłowości procesu wyboru sędziego, wiceprezesa i prezesa Trybunału Konstytucyjnego K 10/17

Wniosek o stwierdzenie, że:

1. art. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim dotyczy sprawy oceny prawidłowości procesu wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodny z art. 194 ust. 1 zdanie 1 w związku z art. 10 Konstytucji RP oraz z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;

2. art. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim dotyczy sprawy oceny prawidłowości procesu wyboru Prezesa oraz Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodny z art. 194 ust. 2 w związku z art. 10 w związku z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 144 ust. 3 pkt 21 w związku z art. 10 Konstytucji RP, a także z art. 7 Konstytucji RP;

3. art. 68 § 1 w związku z art. 67 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego rozumiany w ten sposób, że pozwala na ocenę prawidłowości procesu wyboru Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, który prowadzi do wystawienia dokumentu, o którym stanowi ten przepis, jest niezgodny z art. 194 ust. 2 w związku z art. 10 Konstytucji oraz z art. 144 ust. 3 pkt 21 w związku z art. 10 Konstytucji RP oraz z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;

4. art. 325 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim dopuszcza rozstrzygnięcie o prawidłowości procesu wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodny z art. 194 ust. 1 zdanie 1 w związku z art. 10 Konstytucji RP oraz z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;

5. art. 325 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim dopuszcza rozstrzygnięcie o prawidłowości procesu wyboru Prezesa oraz Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodny z art. 194 ust. 2 w związku z art. 10 Konstytucji oraz z art. 144 ust. 2 pkt 21 w związku z art. 10 Konstytucji oraz z art. 2 i art. 7 Konstytucji.