Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Realizacja ustawy budżetowej; ustalanie wynagrodzeń. P 42/12

Czy art. 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej jest zgodny z art. 2 i art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;