Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o podatku akcyzowym K 12/04

O stwierdzenie niezgodności:

1. art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 5, art. 26 ust. 4, art. 28 ust. 2, art. 30 ust. 5, art. 31 ust. 3, art. 36 ust. 7, art. 39 ust. 7 i 8, art. 42 ust. 6 i 7, art. 56 ust. 3, art. 60 ust. 5, art. 61 ust. 3 i 4, art. 68 ust. 5, 6 i 7, art. 69 ust. 5 i 6, art. 70 ust. 5 i 6, art. 71 ust. 5 i 6, art. 72 ust. 5 i 6, art. 73 ust. 5, 7 i 8, art. 75 ust. 3 i 4 oraz art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym z art. 2, art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

2. art. 65 ust. 1, art. 68 ust. 6, art. 69 ust. 5, art. 70 ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 5 i 6 ustawy o podatku akcyzowym z art. 20, art. 22, art. 33 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP;