Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zatrudnianie prokuratora w stanie spoczynku SK 54/06

O zbadanie czy art. 49 ust. 1 w związku z art. 49c ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze, w brzmieniu obowiązującym przed 1 października 2001 r. był zgodny z art. 31 ust. 3 oraz art. 65 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim dopuszczał zastosowanie ograniczeń w dostępie do zajmowania innego stanowiska niż stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego, w tym samym stopniu wobec prokuratora w czynnej służbie jak i prokuratora w stanie spoczynku, jeżeli zajmowanie przez tego ostatniego, stanowiska innego niż wymienione w powołanym przepisie, nie zagrażało bezpieczeństwu, porządkowi publicznemu lub zdrowiu i moralności publicznej;