Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Szczególne zasady dokonywania odpisów z tytułu zmniejszenia wartości udzielonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe pożyczek i kredytów. U 2/13

Sprawa połączona z U 2/12 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą U 2/12)