Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przeniesienia własności lokali; spółdzielnie mieszkaniowe. P 33/11

Czy przepis art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z przepisami art. 2 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP