Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Transport kolejowy. Kp 8/09

O zbadanie zgodności:

I. art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o transporcie kolejowym w części dotyczącej art. 22 ust. 15 z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim narusza zasadę skończonego zbioru źródeł prawa wymienionego w art. 87 ust. 1 Konstytucji RP;

II. art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o transporcie kolejowym w części dotyczącej art. 29a ust. 1 z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim narusza zasadę równego traktowania i zasadę niedyskryminacji w życiu gospodarczym;

III. art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o transporcie kolejowym w części dotyczącej dodanego art. 14a ust. 2 z art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim narusza nakaz określoności przepisów prawa;