Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zadania własne gmin; finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych K 3/15

Wniosek o zbadanie zgodności art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne z art. 2 i art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz art. 2 i art. 163 w związku z art. 7 Konstytucji RP, a także art. 166 ust. 1 Konstytucji RP.