Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwolnienie sądu prowadzącego elektroniczne postępowanie upominawcze od obowiązku merytorycznego badania powództwa w razie skutecznego wniesienia sprzeciwu SK 32/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 50536 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2 i art 45 Konstytucji RP.