Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie lustracyjne SK 94/06

O stwierdzenie niezgodności

1) art. 21 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 42 ust. 2, art. 47, art. 51 ust. 2 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;

2) art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych z art. 2, art. 42 ust. 2, art. 51 ust. 2 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;

3) art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 roku o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne jest niezgodny z art. 2, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;