Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nałożenie na Krajową Radę Notarialną obowiązku utworzenia systemu informatycznego do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. K 15/08

O zbadanie zgodności art. 95i § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, dodanego przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 17 ust. 1, art. 64 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 w związku z art. 84 Konstytucji RP;