Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości zaskarżenia skargą kasacyjną postanowienia sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania w sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna SK 90/23

Slarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1)    art. 3981 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805; ze zm.) w zakresie, w jakim „nie przewiduje możliwości zaskarżenia skargą kasacyjną postanowienia sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania w sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna (tzw. kasacyjnych)”;
2)    art. 3941 § 1 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie, w jakim „nie przewiduje jakiejkolwiek możliwości zaskarżenia (w tym zażaleniem pionowym lub poziomym) postanowienia sądu drugiej instancji o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania w sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna (tzw. kasacyjnych)”,
z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 87 w związku z art. 176 ust. 1; art. 2, art. 45 ust. 1 i art. 78 w związku z art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.