Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zamknięcie drogi sądowej do dochodzenia wynagrodzenia za szkody związane z niezgodnym z prawem działaniem sądów SK 4/07

O zbadanie zgodności art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;