Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Referendum; środki prawne w kampaniach referendalnych; prawo do sądu K 10/15

Wniosek o zbadanie zgodności:
- art. 44 ust. 3 zdanie 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym w zakresie w jakim wyłącza dopuszczalność wznowienia postępowania z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;
- art. 35 ust. 3 zdanie 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym w zakresie w jakim wyłącza dopuszczalność wznowienia postępowania z art. 45 ust. 1 oraz z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie:

S. Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodniczący

Z. Jędrzejewski - sprawozdawca

L. Kieres

L. Morawski

M. Pyziak-Szafnicka