Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o prokuraturze - odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne K 42/16

Wniosek o zbadanie zgodności art. 137 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP.