Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej. K 19/04

Sprawa połączona z K 18/04, K 34/04 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 18/04)