Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Możliwość uchyleniu lub zmiany ostatecznej decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części SK 66/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1) art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim „wyklucza uchylenie lub zmianę decyzji związanych, usuwających zaistniałe stany naruszające prawa”
z art. 2, art. 7, art. 45 i art. 83 Konstytucji RP;

2) art. 155 ustawy wymienionej w punkcie 1 w zakresie, w jakim „traktuje przepis art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 maja 2004 r. do dnia 6 grudnia 2008 r., jako przepis szczególny sprzeciwiający się i uchyleniu lub zmianie decyzji nakazującej rozbiórkę, w sytuacji braku planu miejscowego oraz ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w dniu wszczęcia postępowania”
z art. 2, art.32 ust. 1, art. 64 ust. 2 i art. 83 Konstytucji RP.