Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wychowankowie specjalnych ośrodków wychowawczych - kontynuowanie nauki P 42/06

Czy art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przez to, że pominięto w nim osoby, które osiągnęły pełnoletniość w specjalnych ośrodkach wychowawczych, pozbawiając je w ten sposób pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 70 ust. 4 w związku z art. 70 ust. 1 Konstytucji RP, a w konsekwencji, czy nie narusza zasady demokratycznego państwa prawa wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP;