Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upoważnienie ustawowe - ubezpieczenie obowiązkowe alpinistów U 2/04

O stwierdzenie, że § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie uprawiania alpinizmu wprowadzający obowiązkowe ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób organizujących uprawianie alpinizmu oraz osób uprawiających dyscypliny alpinistyczne - wydany został bez upoważnienia ustawowego, albowiem upoważnienia takiego nie zawiera art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, powołanego jako upoważnienie do wydania skarżonego rozporządzenia Rady Ministrów, oraz narusza art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który stanowi, że ubezpieczenia obowiązkowe mogą być wprowadzone ustawą bądź wynikać z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych, a więc narusza zasady wyrażone w art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;