Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie adwokata za dyżur pełniony w postępowaniu przyspieszonym. SK 15/10

O zbadanie zgodności art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 216 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP;