Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona środowiska; kompetencje organu samorządu województwa dotyczące parku krajobrazowego. Kp 2/09

O zbadanie zgodności art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, zmieniającego art. 16 ust. 3-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody z art. 5 Konstytucji RP w zakresie, w jakim wyposażając organ samorządu województwa w kompetencje dotyczące parku krajobrazowego nie zapewnia ochrony środowiska;