Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Możliwość zawierania małżeństw przez osoby dotknięte chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym P 58/13

czy art. 1 par. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest z godny z art. 18, art. 31 ust. 1 i 3 i art. 47 Konstytucji RP, z art. 8 ust. 2, art. 12 i art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 roku oraz z art. art. 12 ust. 2 i art. 23 ust. 1 (a) Konwencji praw osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 roku