Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona danych osobowych SK 17/03

O stwierdzenie niezgodności art. 1 ust.1, art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2, 3 i 4 Konstytucji RP, art. 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;