Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Klauzula wykonalności P 2/06

Czy § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności jest zgodny z art. 777 § 1 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego oraz z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe;