Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin wniesienia do sądu pisma o przywrócenie terminu SK 31/07

O zbadanie zgodności art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;