Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochodzenie odszkodowania przez byłych właścicieli nieruchomości SK 17/02

O stwierdzenie, że art. 140 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim uniemożliwia byłym właścicielom i ich następcom prawnym dochodzenie odszkodowania związanego z niedostarczeniem nieruchomości zamiennej albo odszkodowania pieniężnego w zamian za wywłaszczoną nieruchomość jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 3 i art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;