Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do wniesienia apelacji SK 45/03

O zbadanie zgodności art. 6 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z art. 2 w zw. z art. 237; art. 32 ust. 1 i 2 w zw. z art. 237; art. 37 ust. 1 w zw. z art. 237; art. 45 w zw. z art. 78 w zw. z art. 176 w zw. z art. 237; art. 45 w zw. z art. 78 w zw. z art. 31 ust. 1 w zw. z art. 237; art. 77 ust. 2 w zw. z art. 42, w zw. z art. 237 Konstytucji RP;