Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Konstytucyjność działalności "Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej". Pp 1/08

O stwierdzenie, że działalność partii politycznej "Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej" jest niezgodna z art. 11 ust. 1 Konstytucji RP, stanowiącym, że "partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli RP", oraz z art. 104 ust. 1 Konstytucji RP, stanowiącym, że "posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców";