Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość świadczenia emerytalnego P 36/06

Czy art. 194 a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie różniącym mechanizm stopniowego podwyższania wysokości świadczeń emerytalno-rentowych wyłącznie w zależności od wieku uprawnionych jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP wobec emerytów i rencistów urodzonych po dniu 31 grudnia 1929 roku, którzy w latach 1993 - 1998 na takich samych zasadach, jak emeryci i renciści urodzeni przed dniem 1 stycznia 1930 roku nabyli świadczenia przy zastosowaniu niższej niż 100 % kwoty bazowej;