Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustrój miasta stołecznego Warszawy Kp 3/05

O zbadanie zgodności:

1) art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy w części dotyczącej art. 11 ust. 2 pkt 3 oraz lit. c zmieniające ustawę z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy - w zakresie, w jakim naruszają pozycję ustrojową gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego oraz zasadę samodzielności, pozbawiając gminę prawa wykonywania zadania własnego obejmującego sprawy ochrony zdrowia - z art. 16 ust. 2, art. 163 oraz z ary. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji RP;

2) art. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy - w zakresie, w jakim upoważnia Prezesa Rady Ministrów do nadania, w drodze rozporządzenia, statutu miasta stołecznego Warszawy - z art. 92 ust. 1 i art. 169 ust. 4 Konstytucji RP;