Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zwalniania żołnierzy zawodowych ze służby. SK 23/12

Sprawa połączona z SK 29/11 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 29/11)