Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot pisma wszczynającego postępowanie. SK 51/08

O zbadanie zgodności art. 4798a § 1 w związku z art. 4798a § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przepisy te po zarządzeniu przez sąd zwrotu pisma wszczynającego postępowanie, wniesionego przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa wyłączają możliwość wniesienia poprawionego pisma z zachowaniem pierwotnej daty wniesienia tego pisma - z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;