Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie cywilne SK 10/03

"Trans-Goya" sp. z o.o. wnosi o stwierdzenie niezgodności: 
a. art. 5059 § 1 pkt 2 i 3 w związku z art. 5051 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego,
b. art. 5052 oraz art. 5055 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego
z art. 2, 4, 7, 8, 9, 20, 22, 32, art. 45 ust. 1 i 2, art. 77 ust. 2, art. 78, art. 87 ust. 2, art. 176 ust. 1 oraz art. 177 Konstytucji RP; Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności art. 5059 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;