Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obciążenie kosztami postępowania kasacyjnego na rzecz organu administracji - strony, która nie przyczyniła się do ich powstania SK 95/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 203 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.